Hem

Kallelse till årsstämma den 22 maj 2015

» Kallelse till årsstämma den 22 maj (pdf)
» Fullmakt till årsstämma (pdf)

Välkommen

Nordic Iron Ore är ett gruvbolag vars mål är att återuppta och utveckla produktionen av järnmalm i Blötberget och Håksberg som tillsammans bildar Ludvika gruvor i södra Dalarna. Dessutom avser bolaget att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dem till järnmalmsreserver, främst genom prospektering och undersökning av Väsman-fältet, som förbinder Ludvika gruvor.
» Läs mer



Our projects

Pressmeddelanden

» Läs mer…



Samråd

Teknisk rapport, Väsman