Hem


Under perioden 3-29 september genomför vi en företrädesemission, samtidigt pågår en riktad emission på minst 40 MSEK som är säkerställd till 100% av det statligt ägda Inlandsinnovation (50%) och bolagets största ägare (50%).

Nu ger vi dig som befintlig aktieägare att till samma villkor, 25 kronor per aktie, möjligheten att minska utspädningseffekten. Ta del av materialet nedan för fullständig information om denna företrädesemission.

» Aktiägarbrev (1 sida, uppd. 23 sept)
» Sammanfattning av erbjudandet (6 sidor)
» Presentation för investerare (66 sidor)
» Inbjudan till teckning (2 sidor)
» Villkor & Anvisningar (2 sidor)
» Anmälningssedel (1 sida, uppd. 23 sept)


Välkommen

Nordic Iron Ore är ett gruvbolag vars mål är att återuppta och utveckla produktionen av järnmalm i Blötberget och Håksberg som tillsammans bildar Ludvika gruvor i södra Dalarna. Dessutom avser bolaget att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dem till järnmalmsreserver, främst genom prospektering och undersökning av Väsman-fältet, som förbinder Ludvika gruvor.
» Läs merOur projects

Pressmeddelanden

» Läs mer…Samråd

Teknisk rapport, Väsman